---
---

Caută pe Germado.com:

august 16, 2012

Numerele si numeralul in germana


În această lecţie veţi învăţa numerele în limba Germană de la 1 la 100+.Ştii cum se spune "zero" în Germană? Dacă răspunsul este "Nu", atunci, eşti în locul potrivit, deoarece, pe această pagină, vei învăţa numerele şi expresii de bază cu numere, folosite în limba Germană. Fără numere, nu puteţi purta conversaţii esenţiale (despre: timp, vârstă, bani, preţuri, distanţe, etc.), de aceea, când studiaţi o limbă străină, este recomandat, să învăţaţi printre primele lecţii, denumirile numerelor şi cum sunt acestea folosite în viata de zi cu zi, în limba respectivă. Înainte să trecem la următorul punct al lecţiei noastre, şi anume "Numerele de la 1 la 1000+ în Germană", trebuie să răspundem la întrebarea iniţială, şi anume "Cum se spune zero în Germană?", zero în limba Germană, este null, şi se pronunţă: "nul".


Numerele de la 1 la 1000+ în Germană:În doar trei paşi, cu ajutorul sfaturilor şi tabelelor noastre, veţi învăţa să număraţi în limba Germană, de la 1 la 1000+. Primul pas, este să studiaţi şi să reţineţi numerele de la 1 la 20, exact aşa cum sunt, deoarece, aceste numere nu se formează conform nici unui model de memorare, trebuie să le acordaţi o atenţie sporită. Numerele de la 13 la 19 se sfărşesc în "-zehn". În următorul tabel se află numerele de la 1 la 20, traduse în limba Germană, pe ultima coloană găsiţi sfaturile de pronunţie.

Numărulîn Românăîn GermanăPronunţia / Se citeşte:
1unueinsainţ
2doizweiţvai
3treidreidrai
4patruvierfiăr
5cincifünffiunf
6şasesechszecs
7şaptesiebenzibăn
8optachtaht
9nouăneunnoin
10zecezehnţen
11unsprezeceelfelf
12doisprezecezwölfţviolf
13treisprezecedreizehndrai-ţen
14paisprezecevierzehnfir-ţen
15cincisprezecefünfzehnfiunf-ţen
16şaisprezecesechzehnzecs-ţen
17şaptesprezecesiebzehnzib-ţen
18optsprezeceachtzehnaht-ţen
19nouăsprezeceneunzehnnoin-ţen
20douăzecizwanzigţvan-ţig


Al doilea pas, este să învăţaţi cum să număraţi de la 21 la 99 în limba Germană. Numerele de la 21 la 99 se formează conform urmatorului model: unităţi + und + zeci. de exemplu: fünfundsiebzig (şaptezeci şi cinci), achtundneunzig (nouăzeci şi opt). und este folosit doar pentru separarea unităţilor de zeci, nu este folosit pentru separarea zecilor de sute. Din următorul tabel este important să reţineţi denumirea zecilor exacte în limba Germană, iar cu ajutorului modelului precizat anterior, puteţi forma numerele de la 21 la 99, fără nici un fel de probleme. În tabelul anterior, aţi invăţat denumirile numerelor de la 1 la 20 în Germană, de aceea, următorul tabel va incepe cu numărul 21.

Numărulîn Românăîn GermanăPronunţia / Se citeşte:
21douăzeci şi unueinundzwanzigain-und-ţvan-ţig
22douăzeci şi doizweiundzwanzigţvai-und-ţvan-ţig
23douăzeci şi treidreiundzwanzigdrai-und-ţvan-ţig
30treizecidreißigdrai-sig
40patruzecivierzigfir-ţig
50cincizecifünfzigfiunf-ţig
60şaizecisechzigzecs-ţig
70şaptezecisiebzigzib-ţig
80optzeciachtzigaht-ţig
90nouăzecineunzignoin-ţig


Observaţie!
Numerele de la 21 la 99 în Germană, traduse literal, pot părea total inversate pentru un vorbitor nativ de limba Română, deoarece, zecile sunt puse în locul unităţilor iar unităţile în locul zecilor. de exemplu: einundzwanzig tradus literal înseamnă unu şi douăzeci.

În al treilea pas şi ultimul veţi învăţa să număraţi de la 100 la +1000 în Germană. Toate sutele exacte de la 100 la 900 în limba Germană, se sfârşesc în "-hundert". Dacă doriţi să formaţi sute în Germană, tot ce trebuie să faceţi este să lipiţi numărul unităţilor de cuvântul "-hundert", să spunem de exemplu că vrem să formăm numărul 300, vom lua numărul drei (trei) pe care îl vom alătura cuvântului "-hundert", rezultatul final va fi dreihundert.

Toate miile exacte de la 1000 la 9000, se sfârşesc în "-tausend", dacă doriţi să formaţi mii în Germană, puteţi aplica aceeaşi metodă învăţată în cazul sutelor.

Atentie!
Când formaţi numere complexe în Germană, o mare parte din număr se scrie legat, milioanele, zecile şi unitătile se scriu separat, de exemplu: 5853 = fünftausendachthundert dreiundfünfzig.

Numărulîn Românăîn GermanăPronunţia / Se citeşte:
100o sută(ein)hundert(ain)hun-dărt
200două sutezweihundertţvai hun-dărt
300trei sutedreihundertdrai hun-dărt
1000o mie(ein)tausend(ain)tau-zănd
2000două miizweitausendţvai tau-zăndMatematică în Germană:soluţia - (die) Lösung (pronunţia : di liozung)
este egal cu... - ist gleich... (pronunţia : ist glaih)

adunarea - Addition (pronunţia : adiţion):
plus - plus (pronunţia : plus)

scăderea - Subtraktion (pronunţia : zubtracţion):
minus - minus (pronunţia : minus)

înmulţirea - Multiplikation (pronunţia : multi-plicaţion):
înmulţit cu / ori - mal (pronunţia : mal)
doi ori trei este egal cu şase - zwei mal drei ist gleich sechs

împărţirea - Division (pronunţia : divizion):
împărţit la - geteilt durch (pronunţia : ghetail duih)
împărţit la - dividieren durch / durch (pronunţia : dividirăn duih / duih)
opt împărţit la patru este egal cu doi - acht geteilt durch vier ist gleich zwei


Fraze şi expresii cu numere în limba Germană:Când este ziua dumneavoastră de naştere? - Wann ist Ihr Geburtstag? (formal)
Când este ziua ta de naştere? - Wann ist dein Geburtstag?
Când sunteţi născut? - Wann sind Sie geboren?
M-am născut pe întăi Septembrie - Ich bin am erste September geboren
M-am născut pe 4 (patru) Februarie - Ich bin am 4 (vier) Februar geboren
M-am născut pe 4 (patru) Februarie 1980 (o mie nouă sute optzeci) - Ich bin am 4 (vier) Februar 1980 (eintausendneunhundert achtzig) geboren
Eu sunt născut în 1984 (o mie nouă sute optzeci şi patru) - Ich bin in 1984 (eintausendneunhundert vierundachtzig) geboren

Numeralul ordinal în germană


În această lecţie veţi învăţa numeralul ordinal de la 1 la 100 în limba Germană

Numeralul ordinal de la 1 la 19 în limba Germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -te (excepţie fac: erste (1), dritte (3), siebte (7) şi achte (8). Numeralul ordinal de la 20 la 100 în limba Germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -ste. Numeralul ordinal în limba Germană poate avea mai multe terminaţii, deoarece, este tratat asemănător unui adjectiv. În tabelul următor găsiţi numeralele ordinale în Germană de la 1 la 100, excepţiile sunt mai închise la culoare iar sfaturile de pronunţie sunt pe coloana a patra.


în Românăîn GermanăPronunţia / Se citeşte:
mas.fem.
primulprimaersteestă
al doileaa douazweiteţvaite
al treileaa treiadrittedrită
al patruleaa patraviertefiătă
al cincileaa cinceafünftefiunftă
al şaseleaa şaseasechstezecstă
al şapteleaa şapteasiebtezibtă
al optuleaa optaachteahtă
al nouăleaa nouaneuntenointă
al zeceleaa zeceazehnteţentă
al unsprezeceleaa unsprezeceaelfteelftă
al doisprezeceleaa douăsprezeceazwölfteţviolftă
al treisprezeceleaa treisprezeceadreizehntedrai-ţen-tă
al paisprezeceleaa paisprezeceavierzehntefir-ţen-tă
al cincisprezeceleaa cincisprezeceafünfzehntefiunf-ţen-tă
al şaisprezeceleaa şaisprezeceasechzehntezecs-ţen-tă
al şaptesprezeceleaa şaptesprezeceasiebzehntezib-ţen-tă
al optsprezeceleaa optsprezeceaachtzehnteaht-ţen-tă
al nouăsprezeceleaa nouăsprezeceaneunzehntenoin-ţen-tă
al douăzecileaa douăzeceazwanzigsteţvan-ţig-stă
al douăzeci şi unuleaa douăzeci şi unaeinundzwanzigsteain-und-ţvan-ţig-stă
al douăzeci şi doileaa douăzeci şi douazweiundzwanzigsteţvai-und-ţvan-ţig-stă
al douăzeci şi treileaa douăzeci şi treiadreiundzwanzigstedrai-und-ţvan-stă
al treizecileaa treizeceadreißigstedrai-sig-stă
al patruzecileaa patruzeceavierzigstefir-ţig-stă
al cincizecileaa cincizeceafünfzigstefiunf-ţig-stă
al şaizecileaa şaizeceasechzigstezecs-ţig-stă
al şaptezecileaa şaptezeceasiebzigstezib-ţig-stă
al optzecileaa optzeceaachtzigsteaht-ţig-stă
al nouăzeceleaa nouăzeceaneunzigstenoin-ţig-stă
al o sutăleaa o sutahundertstehun-dat-stă


Numeralul ordinal în limba Germană - Propoziţii:

Astăzi este prima zi de muncă - Heute ist der erste Arbeitstag (pronunţia: hoite ist dea erste arbaiţ-tag)
Al doilea este fiul meu - Der zweite ist mein Sohn (pronunţia: dea ţvaite ist main zon)
El este al treilea - Er ist der dritte (pronunţia: e ist dea drite)Pagini populare:

Alfabetul si pronuntia in germana
Cu ajutorul sfaturilor şi tabelelor noastre credem că veţi învăţa...

Numerele si numeralul in germana
În această lecţie veţi învăţa numerele în limba Germană de la 1...

Cuvinte in germana
Germado.com vă oferă o listă ordonată alfabetic a celor mai uzuale...

Expresii si formule de salut in germana
Salutări sau mai bine spus Grüße. În această lecţie veţi învăţa...

Zilele saptamanii in germana
În această lecţie veţi învăţa zilele săptămânii în limba germană...

Întrebări frecvente:

Îmi place Germado.com aş vrea să cumpăr cartea. Aş vrea să cumpăr dicţionarul. Aveţi un format PDF sau ceva de acest gen la vânzare? Site-ul nostru Germado.com a fost creat pentru a ajuta utilizatori online sa înveţe gratuit limba germană prin intermediul internetului, nu suntem un magazin online, nu promovăm propria carte sau alte cărţi. În concluzie, nu avem la vânzare nici un produs din cele menţionate mai sus, deoarece, nu-i ăsta scopul site-ului nostru, dacă doriţi să învăţaţi limba germană cu noi o puteţi face prin intermediul internetului fără să plătiţi un cent.

Dacă studiez şi învăţ cursul de limba germană de pe acest site îmi garantaţi ca voi şti limba germană? Nu oferim nici un fel de asigurări sau garanţii, acest site îşi doreşte să fie un ajutor pentru persoanele dornice să înveţe limba germană dar nu asigură sau garanteză nimănui nimic. Normal ar fi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele de limba germană dacă învăţaţi articolele prezente pe acest site, dar pot exista şi persoane cărora site-ul nostru să nu le fie de un real folos, totul este în funcţie de persoană.

Aş vrea să donez o sumă de bani pentru Germado.com, ce paşi trebuie să urmez? Nu avem implementat un sistem de donaţii, deoarece, momentan nu dorim să primim nici un fel de donaţii de la vizitatori noştri.

Site-uri si pagini web recomandate:

Edvog.com - Health and MedicineScience and TechnologyLanguages and Cultures, Engledo.com - Invata engleza onlineDictionar roman englez, Germado.com - Invata germana onlineDictionar roman german, Inglao.com - Aprender inglés online, Englisco.com - Englisch online lernen, Invata-rapid.com - Invata engleza onlineInvata germana onlineInvata franceza online