Caută pe Germado.com:

august 16, 2012

Numerele si numeralul in germana

In aceasta lectie oferita de Germado.com veti invata numerele in limba germana de la 1 la 1000+ si numeralul ordinal cu sfaturi de pronuntie si expresii uzuale. Cu ajutorul numerelor veţi fi capabili să înţelegeţi conversaţii simple în germană, legate de: preţuri, bani, oră, măsurători şi multe altele.

Numerele de la 1 la 1000+ în germană:

În doar trei paşi, cu ajutorul sfaturilor şi tabelelor noastre, veţi învăţa să număraţi în limba germană, de la 1 la 1000+. Primul pas, este să studiaţi şi să reţineţi numerele de la 1 la 20, deoarece, aceste numere nu se formează conform nici unui model de memorare, trebuie să le acordaţi o atenţie sporită. Numerele de la 13 la 19 se sfărşesc în -zehn. În următorul tabel se află numerele de la 1 la 20, traduse în limba germană, pe ultima coloană găsiţi sfaturile de pronunţie.

Română Germană Pronunţie
zero null nul
unu eins ainţ
doi zwei ţvai
trei drei drai
patru vier fiăr
cinci fünf fiunf
şase sechs zecs
şapte sieben zibăn
opt acht aht
nouă neun noin
zece zehn ţen
unsprezece elf elf
doisprezece zwölf ţviolf
treisprezece dreizehn drai-ţen
paisprezece vierzehn fir-ţen
cincisprezece fünfzehn fiunf-ţen
şaisprezece sechzehn zecs-ţen
şaptesprezece siebzehn zib-ţen
optsprezece achtzehn aht-ţen
nouăsprezece neunzehn noin-ţen
douăzeci zwanzig ţvan-ţig

Al doilea pas, este să învăţaţi să număraţi de la 21 la 99 în limba germană. Numerele de la 21 la 99 se formează conform urmatorului model: unităţi + und + zeci. de exemplu: fünfundsiebzig (şaptezeci şi cinci), achtundneunzig (nouăzeci şi opt). und este folosit doar pentru separarea unităţilor de zeci, nu este folosit pentru separarea zecilor de sute. Din următorul tabel este important să reţineţi denumirea zecilor exacte în limba germană, iar cu ajutorului modelului precizat anterior, puteţi forma numerele de la 21 la 99, fără nici un fel de probleme. În tabelul anterior, aţi invăţat denumirile numerelor de la 0 la 20 în germană, de aceea, următorul tabel va incepe cu numărul 21.

Română Germană Pronunţie
douăzeci şi unu einundzwanzig ain-und-ţvan-ţig
douăzeci şi doi zweiundzwanzig ţvai-und-ţvan-ţig
douăzeci şi trei dreiundzwanzig drai-und-ţvan-ţig
treizeci dreißig drai-sig
patruzeci vierzig fir-ţig
cincizeci fünfzig fiunf-ţig
şaizeci sechzig zecs-ţig
şaptezeci siebzig zib-ţig
optzeci achtzig aht-ţig
nouăzeci neunzig noin-ţig

Observaţie! Numerele de la 21 la 99 în germană, traduse literal, pot părea total inversate pentru un vorbitor nativ de limba română, deoarece, zecile sunt puse în locul unităţilor iar unităţile în locul zecilor. de exemplu: einundzwanzig tradus literal înseamnă unu şi douăzeci.

În al treilea pas şi ultimul veţi învăţa să număraţi de la 100 la +1000 în germană. Toate sutele exacte de la 100 la 900 în limba germană, se sfârşesc în "-hundert". Dacă doriţi să formaţi sute în germană, tot ce trebuie să faceţi este să lipiţi numărul unităţilor de cuvântul "-hundert", să spunem de exemplu că vrem să formăm numărul 300, vom lua numărul drei (trei) pe care îl vom alătura cuvântului "-hundert", rezultatul final va fi dreihundert.

Toate miile exacte de la 1000 la 9000, se sfârşesc în "-tausend", dacă doriţi să formaţi mii în germană, puteţi aplica aceeaşi metodă învăţată în cazul sutelor.

Atentie! Când formaţi numere complexe în germană, o mare parte din număr se scrie legat, milioanele, zecile şi unitătile se scriu separat, de exemplu: 5853 = fünftausendachthundert dreiundfünfzig.

Română Germană Pronunţie
o sută (ein)hundert (ain)hun-dărt
două sute zweihundert ţvai hun-dărt
trei sute dreihundert drai hun-dărt
o mie (ein)tausend (ain)tau-zănd
două mii zweitausend ţvai tau-zănd

Numeralul ordinal în germană

Numeralul ordinal de la 1 la 19 în limba germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -te (excepţie fac: erste (1), dritte (3), siebte (7) şi achte (8). Numeralul ordinal de la 20 la 100 în limba germană se formează conform următorului model: numeralul cardinal + terminaţia -ste. Numeralul ordinal în limba germană poate avea mai multe terminaţii, deoarece, este tratat asemănător unui adjectiv. În tabelul următor găsiţi numeralele ordinale în germană de la 1 la 100, sfaturile de pronunţie sunt pe coloana a treia.

Română Germană Pronunţie
primul / prima erste erste
al doilea / a doua zweite ţvaite
al treilea / a treia dritte drite
al patrulea / a patra vierte firte
al cincilea / a cincea fünfte fiunfte
al şaselea / ... sechste zecste
al şaptelea / ... siebte zibte
al optulea / ... achte ahte
al nouălea / ... neunte nointe
al zecelea / ... zehnte ţente
al unsprezecelea / ... elfte elfte
al doisprezecelea / ... zwölfte ţviolfte
al treisprezecelea / ... dreizehnte drai-ţen-te
al paisprezecelea / ... vierzehnte fir-ţen-te
al cincisprezecelea / ... fünfzehnte fiunf-ţen-te
al şaisprezecelea / ... sechzehnte zecs-ţen-te
al şaptesprezecelea / ... siebzehnte zib-ţen-te
al optsprezecelea / ... achtzehnte aht-ţen-te
al nouăsprezecelea / ... neunzehnte noin-ţen-te
al douăzecilea / ... zwanzigste ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi unulea / ... einundzwanzigste ain-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi doilea / ... zweiundzwanzigste ţvai-und-ţvan-ţig-ste
al douăzeci şi treilea / ... dreiundzwanzigste drai-und-ţvan-ste
al treizecilea / ... dreißigste drai-sig-ste
al patruzecilea / ... vierzigste fir-ţig-ste
al cincizecilea / ... fünfzigste fiunf-ţig-ste
al şaizecilea / ... sechzigste zecs-ţig-ste
al şaptezecilea / ... siebzigste zib-ţig-ste
al optzecilea / ... achtzigste aht-ţig-ste
al nouăzecelea / ... neunzigste noin-ţig-ste
al o sutălea / ... hundertste hun-dărt-ste

Matematică în germană

În următorul tabel veţi găsi termeni folositi în matematică, sfaturile de pronunţie se găsesc pe ultima coloană:

Română Germană Pronunţie
adunarea
plus
scăderea
minus
înmulţirea
înmulţit cu / ori
împărţirea
împărţit la
împărţit la
este egal cu
Addition
plus
Subtraktion
minus
Multiplikation
mal
Division
geteilt durch
dividieren durch
ist gleich
adiţion
plus
zubtracţion
minus
multi-plicaţion
mal
divizion
ghetail duih
dividirăn duih
ist glaih

În finalul acestei lecţii vă vom oferi un ultim tabel ce conţine câteva propoziţii de bază utile atunci când veţi purta conversaţii cu sau despre numere în limba germană.

Română Germană Pronunţie
Cand este ziua dvs. de nastere? Wann ist Ihr Geburtstag? van ist ir ghebur-stag?
Cand este ziua ta de nastere? Wann ist dein Geburtstag? van ist dain ghebur-stag?
Sunt nascut pe intai Septembrie Ich bin am erste September geboren ih bin am erste septembă gheborăn
Sunt nascut pe 4 (patru) Februarie Ich bin am 4 (vierte) Februar geboren ih bin am firte februar gheborăn
Eu sunt nascut in 1984 (o mie nouă sute optzeci şi patru) Ich bin in 1984 (eintausendneunhundert vierundachtzig) geboren ih bin in ain-tauzănd-noin-hundărt fiăr-und-aht-ţig
Astazi este prima zi de munca Heute ist der erste Arbeitstag hoite ist dea erste arbait-tag
Al doilea este fiul meu Der zweite ist mein Sohn dea ţvaite ist main zon
El este al treilea Er ist der dritte e ist dea drite

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pagini populare:

Alfabetul si pronuntia in germana
In aceasta lectie oferita de Germado.com veti invata alfabetul...

Numerele si numeralul in germana
In aceasta lectie oferita de Germado.com veti invata numerele...

Cuvinte in germana
Germado.com va ofera o lista ordonata alfabetic a celor...

Expresii si formule de salut in germana
Salutari sau mai bine zis Grüße. In aceasta lectie oferita...

Zilele saptamanii in germana
In aceasta lectie oferita de Germado.com veti invata zilele...

Întrebări frecvente:

Aş vrea să ajut comunitatea, ce îmi recomandaţi? Dacă doriţi să fiţi de ajutor pentru persoanele care vor să înveţe limba germană vă recomandăm să lăsaţi comentarii folositoare la articolele găsite pe Germado.com

Ce înseamnă "comentarii folositoare"? Un exemplu de comentariu ce poate fi de folos ar fi să scrieţi extra propoziţii ajutătoare în articolele de dicţionar sau să oferiţi sfaturi în lecţiile de curs.

Îmi place Germado.com aş vrea să cumpăr cartea. Aş vrea să cumpăr dicţionarul. Aveţi un format PDF sau ceva de acest gen la vânzare? Site-ul nostru Germado.com a fost creat pentru a ajuta utilizatori online sa înveţe gratuit limba germană prin intermediul internetului, nu suntem un magazin online, nu promovăm propria carte sau alte cărţi. În concluzie, nu avem la vânzare nici un produs din cele menţionate mai sus, deoarece, nu-i ăsta scopul site-ului nostru, dacă doriţi să învăţaţi limba germană cu noi o puteţi face prin intermediul internetului fără să plătiţi un cent.

Dacă studiez şi învăţ cursul de limba germană de pe acest site îmi garantaţi ca voi şti limba germană? Nu oferim nici un fel de asigurări sau garanţii, acest site îşi doreşte să fie un ajutor pentru persoanele dornice să înveţe limba germană dar nu asigură sau garanteză nimănui nimic. Normal ar fi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele de limba germană dacă învăţaţi articolele prezente pe acest site, dar pot exista şi persoane cărora site-ul nostru să nu le fie de un real folos, totul este în funcţie de persoană.

Aş vrea să donez o sumă de bani pentru Germado.com, ce paşi trebuie să urmez? Nu avem implementat un sistem de donaţii, deoarece, momentan nu dorim să primim nici un fel de donaţii de la vizitatori noştri.

Site-uri si pagini web recomandate:

Edvog.com - Health and MedicineScience and TechnologyLanguages and Cultures, Engledo.com - Invata engleza onlineDictionar roman englez, Germado.com - Invata germana onlineDictionar roman german, Inglao.com - Aprender inglés online, Englisco.com - Englisch online lernen, Invata-rapid.com - Invata engleza onlineInvata germana onlineInvata franceza online